Foglia

时尚百货

Foglia

Foglia Foglia Foglia Foglia

通过将精选的皮革进行剪裁、缝制等一系列流程,精心作出手工皮件。博多的「Foglia」专门店。请一定要来感受一下皮革原本具备的优良质感。

FLOOR : Center Walk. 1F