MIND BLOW

男士

MIND BLOW

MIND BLOW MIND BLOW

MIND BLOW意為“予以衝擊”。以上街、工作、軍事元素為基礎,加點調皮的原創商品,以及緊貼潮流的國內外精選商品,給您一個更具“現代”感的形象。

GLOBAL TAX FREE

FLOOR : Center Walk. 1F